2016 in vogelvlucht

2016 was een bewogen jaar waarin we geleerd hebben dat niet alles gaat zoals je dat zou willen. Tot twee keer toe moesten wij noodgedwongen de publicatie van Het Wonderlijke Land van Oz uitstellen. Daar hebben wij van geleerd en hebben daarom onze oorspronkelijke doelstelling van 2 á 3 Oz boeken per jaar publiceren moeten verlagen naar 1 Oz boek per jaar. Hoewel het dan langer zal duren voor alle boeken er zijn ben ik ervan overtuigd dat het ten goede komt aan de kwaliteit van het boek.

In 2016 zijn we ook in zee gegaan met een professioneel taal en redactie bureau wat betekend dat de kwaliteit van de vertalingen met stappen vooruit is gegaan. Dit is nu al te merken met Het Wonderlijke Land van Oz maar zal in de loop van 2017 ook merkbaar zijn voor de nieuwe oplage van De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz, waar nu aan gewerkt word.

2016 was ook het jaar waarin wij een flinke tegenslag te verwerken kregen, het boek De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz is onrechtmatig in E-boek form verschenen en illegaal op het internet verspreid. Ergens voelt dat als een hele eer dat iemand daar kennelijk tijd in heeft willen steken, anderzijds is dit natuurlijk niet zoals het hoort. We hebben geprobeerd via de Amerikaanse wet (waar de schimmige instellingen die het boek gepubliceerd hebben zich proberen onder te laten vallen) aan te pakken, zonder veel succes. Deze schimmige instellingen beroepen zich op de wet DMCA. Die stelt dat de gene die de schade heeft geleden in een beleefde brief moet vragen de illegale verspreiding te staken en moet daarbij aantonen dat hij schade heeft en moet verwijzen naar waar het dan wel legaal verkrijgbaar is. Hij moet de instelling in kwestie in de gelegenheid stellen daarop te reageren. Het vervolg traject is daarna wat onduidelijk zonder verdere kennis van het Amerikaanse rechtsstelsel. We beraden ons op verdere stappen.

De publicatie van Vreemde Bezoekers uit Oz en Het Wokkelkeverboek (die je het beste kunt beschouwen als deel 2a en deel 2b) laat nog even op zich wachten. De boeken bevatten een reeks aan ‘opmerkingen’ die heden ten dage niet meer zo geschikt zijn voor kinderen (of volwassen ze wel kunnen waarderen betwijfel ik ook). Deze boeken zullen wel gepubliceerd worden maar in welke hoedanigheid word nog over nagedacht. Er zijn verschillende opties, zo is het natuurlijk mogelijk deze passages te herschrijven of te nuanceren, je kunt ze intact laten met een uitleg, en je kunt zo nog wat dingen doen. Deze zijn allemaal in overweging, en wanneer er een definitief besluit overgenomen is zullen de boeken gepubliceerd worden.

Met Bob word er nog hard gewerkt aan de audioboeken, helaas is door tijdsgebrek de montage wat stil blijven staan. Dit zal zo snel als mogelijk weer opgepakt worden maar ik kan nog niet beloven wanneer de publicatie zal zijn.

Ondertussen werken we voor 2017 hard aan het derde boek (Ozma van Oz) en hopen die medio november/december te publiceren. Een klein voorproefje is al te vinden in boek 2 Het Wonderlijke Land van Oz.

Rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor jullie steun aan dit project en ik wens jullie al vast fijne feestdagen en een goed en gezond 2017.

Namens Doortje en Prinses Ozma vriendelijke groeten;
Jeroen Bakker

Share
   Send article as PDF